ENQUESTES DE QUALITAT

Des d’el Servei de Qualitat de la UMH ens informen les enquestes corresponents a les assignatures estarann disponibles en els vostres accessos identificats a mesura que finalitzen:
 
REALITZA LES ENQUESTES DE SATISFACCIÓ D’ASSIGNATURES DEL MÀSTER MUE
 
 
1ER CURS
 
Àmbits i bases bioètiques i Seguretat del Pacient en Medicina d’Urgències-Emergències (3645)
 
Actuació Psicològica en Medicina d’Emergències (3646)
 
Farmacologia Clínica (3647)
 
Diagnòstic per imatge (3648)
 
Urgències Mèdiques Fora de l’Hospital (3649)
 
Emergències Mèdiques Hospitalàries (3654)
 
Emergències Mèdiques Respiratòries Fora de l’Hospital (3655)
 
Emergències Mèdiques Neurològiques Fora de l’Hospital (3657)
 
Urgències Mèdiques en l’Àrea de la Urgència Hospitalària I (3650)
 
Urgències Mèdiques en l’Àrea de la Urgencia Hospitalària II (3651)
 
Emergències Mèdiques Cardiovasculars (in-out of hospital) (3656)
 
 
2n CURS
 
Medicina d’Urgències i Emergències en Pediatria (3663)
 
Urgències i Emergències en l’Aparell Locomotor (3658)
 
Urgències i Emergències Musculoesquelétiques (3659)
 
Urgències i Emergències Psiquiàtriques (3662)
 
Cirurgia en la Urgència i Emergència Mèdica I (3652)
 
Cirurgia en la Urgència i Emergència Mèdica II (3653)
 
Medicina en el Pacient Crític Adult I (3660)
 
Medicina en el Pacient Crític Adult II (3661)
 
Pacient Crític Pediàtric (3664)
 
Urgències Mèdiques en Cures Pal·liatives (3665)
 
Treball Fi de Màster (3666)
 
 
Us preguem que dediqueu uns minuts a realitzar-les. És molt important per al seguiment del Màster.